Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Mahjong Pyramids

In dit spel met mahjong-piramides moet je twee identieke mahjong-tegels vinden en combineren om ze geleidelijk van het speelveld te verwijderen. Er zijn verschillende soorten mahjong-indelingen in het oude Egypte. In dit spel raden we je aan om meteen naar de hele piramide te kijken om je te concentreren op het vinden van geschikte tegels. Speel zo snel mogelijk in het spel om in elk level een groot aantal bonussen te verdienen.